De invoering van Role Based Access Management (RBAC) of het bepalen van een applicatieprofiel per functierol is een vraagstuk waar veel organisaties mee worstelen. Om bij KLM (Royal Dutch Airlines) dit proces te stroomlijnen heeft ITQ de ‘KLM Profiling Tool’ ontwikkeld. Deze tool stelt business managers in staat om op een eenvoudige manier applicatieprofielen samen te stellen. Hierbij wordt rekening gehouden met afhankelijkheden en onmogelijkheden. Deze profielen vergemakkelijken vervolgens processen rondom beheer en autorisatie. Tevens krijgen managers op een pragmatische manier controle en grip op de kosten van softwaregebruik.

KLM_startpage

Na intensief gebruik werd de focus verder verbreed: Binnen KLM verloopt het aanvraagproces voor toegang tot folders/netwerkmappen voor, bijvoorbeeld, nieuwe medewerkers arbeidsintensief en dit proces kent een hoge doorlooptijd. Door de inzet van zogenaamde ‘KLM Autorisatieprofielen’ als uit te breiden functionaliteit binnen de bestaande KLM Profiling Tool, wil KLM deze autorisaties simplificeren, optimalisatie van o.a. het change proces realiseren en het behalen van SLA’s nastreven. Hiernaast zet KLM een volgende stap op het gebied van de implementatie van Role Based Access Management (RBAC).

KLM zou als volgende stap naar een hoger volwassenheidsniveau ervoor kunnen kiezen om een userprovisioning tool in te gaan zetten. ITQ heeft een dergelijke tool in eigen beheer ontwikkeld: Provisior.

ITQ

Let's talk!

Knowledge is key for our existence. This knowledge we use for disruptive innovation and changing organizations. Are you ready for change?

"*" indicates required fields

First name*
Last name*
Hidden