De security ITQ-ers hebben in 2011 meegeholpen aan het organiseren van de Security Conferentie Hack In The Box. Deze conferentie is ontstaan in Azië en door onze contacten is deze naar Europa gehaald. ITQ was hierbij local partner en verzorgde hulp bij de organisatie en heeft meegeholpen om de sponsoring rond te krijgen. ITQ leverde verder haar bijdrage bij het opzetten van het netwerk en heeft security-sessies gehouden over onder andere Arduino-hacking. De deelname van ITQ in 2011 heeft ertoe geleid dat we weer mee gaan helpen aan de editie van HITB Ams 2012 .

Bertwin Oudenampsen

Author Bertwin

I believe a strong and co-operative projectteam can realise everything. A good project manager challenges people to excel and provides them with the tools to do so. My involvement and broad interest in IT make me contribute to various projects. I use my knowledge of IT to make realistic plans and goals with the end result always in mind.

More posts by Bertwin
10 July 2013