De security ITQ-ers hebben in 2011 meegeholpen aan het organiseren van de Security Conferentie Hack In The Box. Deze conferentie is ontstaan in Azië en door onze contacten is deze naar Europa gehaald. ITQ was hierbij local partner en verzorgde hulp bij de organisatie en heeft meegeholpen om de sponsoring rond te krijgen. ITQ leverde verder haar bijdrage bij het opzetten van het netwerk en heeft security-sessies gehouden over onder andere Arduino-hacking. De deelname van ITQ in 2011 heeft ertoe geleid dat we weer mee gaan helpen aan de editie van HITB Ams 2012 .

Bertwin Strategy Officer

Let's talk!

Knowledge is key for our existence. This knowledge we use for disruptive innovation and changing organizations. Are you ready for change?

"*" indicates required fields

First name*
Last name*
Hidden