“We maken gebruik van vRA. Een nieuwe versie is beschikbaar met functionaliteit die we willen gaan toepassen. Mijn medewerkers hebben ondersteuning nodig bij de upgrade, maar moeten in staat zijn om upgrades de volgende keer zelfstandig uit te voeren. Ze moeten tevens in staat zijn om na de upgrade de inzet van vRA te optimaliseren en de functionaliteit verder in de organisatie ter beschikking te stellen.”

How (de ITQ aanpak)  

Het upgraden van vRA is een actie die we vaak hebben uitgevoerd; we kennen de uitgangspunten, randvoorwaarden en valkuilen die je tegen kunt komen. We werken graag met jouw team samen om de upgrade soepel en goed te laten verlopen. Op basis van input van de business teams, werken we enkele use-cases uit. Deze use cases laten we valideren door het team, waarna we aan het werk gaan met de implementatie.

Met de stakeholders binnen je ICT-organisatie beleggen we een workshop om de nieuwe functionaliteit te presenteren. Daaruit volgen activiteiten die in een roadmap beschreven worden. We pakken upgrades en optimalisatieslagen projectmatig aan, inclusief bijbehorende documenten als project-, communicatie- en beheerplan. Een consultant is betrokken om de uitgangssituatie in kaart te brengen en vervolgens het upgradeplan op te stellen. Het plan omvat alle benodigde activiteiten – zowel technisch als niet-technisch van aard – om de upgrade succesvol te laten verlopen.

De upgrade is pas succesvol als jouw medewerkers met het geupgrade product kunnen werken op een effectieve en efficiënte manier. Onze consultants bieden ondersteuning op basis van training-on-the-job of ondersteunen bij het kiezen van passende opleidingen. Na afronding volgt een projectevaluatie. Enkele maanden na de upgrade zal vanuit ITQ contact worden gezocht om te toetsen of de nieuwe functionaliteit van het product daadwerkelijk wordt toegepast en toegevoegde waarde biedt. Waar nodig kunnen dan aanvullende acties worden bepaald om dit te bereiken.

What (resultaat of toegevoegde waarde)  

  • Het product vRA is geupgrade. Het traject is gebruikt om kennis en kunde op niveau te brengen.
  • De reeds aanwezige functionele inrichting is beschikbaar in de nieuwe versie. Enkele nieuwe use-cases zijn uitgewerkt en geïmplementeerd waarmee een basis is gelegd voor het breder inzetten van het product.
  • Waar nodig zijn stakeholders binnen de ICT-organisatie geïnformeerd over de nieuwe functionaliteit, proces- en/of applicatie wijzigingen geïdentificeerd en een roadmap opgesteld.
  • Jouw medewerkers zijn in staat om het product door te ontwikkelen en zelfstandig wijzigingen door te voeren.
Ellen Poel Account Manager

Meer weten? Neem contact met ons op!

Kennis is de sleutel voor ons bestaan. Deze kennis zetten we in voor disruptieve innovatie en om organisaties te veranderen. Ben jij klaar voor verandering?

"*" geeft vereiste velden aan

Je voornaam*
Je achternaam*
Hidden