“Sinds enige tijd zijn we bezig met containers (via Tanzu) en proberen we dit gestaag uit te bouwen binnen onze organisatie. Met de groei van de omgeving nemen ook de architectuurvraagstukken toe. Bijvoorbeeld hoe we het managen van de containers, op bijvoorbeeld het vlak van informatiebeveiliging, centraal kunnen borgen.”

 How (de ITQ aanpak)  

Vraagstukken als deze pakt ITQ op een agile manier aan. Het beoogde resultaat heeft dermate veel facetten dat het bereiken van resultaat en het komen tot meerwaarde voor de organisatie met een agile werkwijze wordt bereikt.

Het project start met een kick-off meeting om de doelstelling scherp te stellen; wat is de daadwerkelijke vraag, wat is het achterliggende probleem, welke use-cases moeten aangepakt worden, welke stakeholders moeten we betrekken, welke communicatie/informatieverstrekking is benodigd, etc. Vervolgens zal met een discovery sessie de huidige situatie in kaart worden gebracht. Dit brengt ons bij de ‘gaps’ met de beoogde situatie.

Met jouw security team bespreken we de huidige security policies. We kijken of optimalisatie mogelijk is, daarbij zowel security als gebruiksvriendelijkheid in het oog houdend.

Gezamenlijk maken we een plan om de gaps weg te nemen. Welke activiteiten zien we, wat zijn de afhankelijkheden, welke partijen zijn benodigd voor realisatie, testen en/of uitrol, etc.

Indien nodig kunnen we teams begeleiden om aanvullende kennis en kunde op te doen. Het doel is dat de teams zelfstandig een uniforme en veilig platform kunnen realiseren en onderhouden, ongeacht eventuele wijzigingen die onvermijdelijk komen gaan.

Periodiek tijdens de realisatie en uitrol zal ITQ samen met jouw teams de voortgang, maar vooral ook het resultaat, evalueren. Waar nodig kan de aanpak en/of inrichting bijgesteld worden.

Op een zeker moment is het platform geoptimaliseerd en zijn jouw teams in staat om het platform ook in die staat te behouden. Het project wordt afgerond met een projectevaluatie, waarbij ITQ jou voorziet van follow-up steps of aandachtspunten.

What (resultaat of toegevoegde waarde)  

  • Jouw IT- en ontwikkelingsteams beginnen zich net te verdiepen in de wereld van containers. ITQ wil kan je helpen om containers op een uniform platform (Tanzu) uit te voeren en Kubernetes-clusters in te richten met dezelfde processen als voor VM’s. We bieden je een gezond Tanzu-platform en de mogelijkheid om containerclusters aan jouw ontwikkelingsteams te leveren.
  • We assisteren jouw team’s om de introductie in de wereld van containers en Kubernetes zo soepel mogelijk te laten verlopen, en bieden ontwikkelaars zelfbedieningstoegang tot clusters en andere bronnen. De Tanzu-service is zichtbaar als een van jouw services in jouw IT-selfserviceportal.
  • We leren jouw teams controle te krijgen over het Kubernetes-landschap in jouw organisatie. Door het configureren, leveren en onderhouden van standaarden volgens jouw processen en beveiligingsbeleid.
  • Jouw team is in staat te werken met SRE (Site Reliability Engineering).
Remon Koumans Business Development Managed Services

Meer weten? Neem contact met ons op!

Kennis is de sleutel voor ons bestaan. Deze kennis zetten we in voor disruptieve innovatie en om organisaties te veranderen. Ben jij klaar voor verandering?

"*" geeft vereiste velden aan

Je voornaam*
Je achternaam*
Hidden