“De business vindt de time to market te lang en ik wil daarom met VMware Cloud Foundation (VCF) snel kunnen inspelen op de veranderde omstandigheden.”

How (de ITQ aanpak)  

Samen met jouw medewerkers en directe stakeholders ontwerpen we een nieuwe VCF omgeving.

Bij het project zijn een technische consultant en een projectmanager betrokken om de ontwerp werkzaamheden projectmatig op te pakken.

De projectmanager is daarbij ook betrokken om jouw beheer- en/of projectorganisatie te ondersteunen.

Ten eerste worden er een aantal design sessie georganiseerd met directe- maar ook indirecte stakeholders om waar te borgen dat alle business wensen volledig worden geïnventariseerd en vertaald naar een technische oplossing.

De technische consultant zal daarna een gedetailleerd design opleveren die als blauwdruk gaat dienen voor de bouw van de VCF-omgeving.

De technisch consultant zal de installatie en configuratie van de VCF-omgeving uitvoeren gezamenlijk met jouw technische specialisten.

Na een grondige test en validatie wordt de VCF omgeving overgedragen aan jouw beheer organisatie en kan deze in productie worden genomen.

De projectmanager en technisch consultant zullen een afsluitend document opstellen, mede op basis van de input van een evaluatie, waarin eventuele vervolgstappen benoemd worden.

What (resultaat of toegevoegde waarde)

Een operationeel en getest VMware VCF platform, waarmee je snel en efficiënt kan op en af schalen conform de wensen van de business. Bij wijzigende omstandigheden kan de IT omgeving snel worden aangepast aan de business wensen.

Na afronding van het project beschik je over een flexibele VCF-infrastructuur met een uitgewerkte design en configuratie documenten.

Thom Vessies CCO / Sales & Marketing Director

Meer weten? Neem contact met ons op!

Kennis is de sleutel voor ons bestaan. Deze kennis zetten we in voor disruptieve innovatie en om organisaties te veranderen. Ben jij klaar voor verandering?

"*" geeft vereiste velden aan

Je voornaam*
Je achternaam*
Hidden