“Ik wil mijn diensten via de Cloud aanbieden aan onze organisatie. maar het is complex en moeilijk te managen. Hoe kan ik dit het best aanpakken?”

How (de ITQ aanpak)  

ITQ onderkent dat het afnemen van diensten uit de cloud voor organisaties een complexe, dynamische en mogelijke ondoorgrondelijke materie is. Dit betreft enerzijds welke diensten en/of partijen te selecteren, maar anderzijds ook hoe de huidige dienstverlening over te brengen naar de cloud zonder daarbij interruptie van de bedrijfsvoering te ondervinden of de wijze waarop eindgebruikers in de verandering meegenomen moeten worden.

Dit soort trajecten start ITQ altijd met een ‘discovery’ workshop waarin we antwoorden zoeken op vragen als:

  • Wat zijn de doelstellingen van jouw (IT) organisatie?
  • Wat wordt beoogt te realiseren met het verplaatsen en/of afnemen van diensten uit de cloud?
  • In welke mate wil jouw organisatie nog invloed uitoefenen op hetgeen uit de cloud wordt afgenomen?
  • Welk tijdspad, met welke afhankelijkheden naar eventuele andere projecten, ziet jouw organisatie voor de transitie?

Op basis van de discovery workshop stellen we gezamenlijk, met een periodieke afstemming en/of terugkoppeling naar stakeholders, diverse plannen op. Technische plannen voor de realisatie en transitie. Maar ook verandermanagement gerelateerde plannen zoals voor het betrekken van gebruikers en het borgen van de transitie binnen jouw IT-organisatie.

Deze plannen moeten je voldoende houvast bieden, eventueel met aanvullende ondersteuning vanuit ITQ, om de transitie naar de cloud te faciliteren.

What (resultaat of toegevoegde waarde) 

  • Jouw medewerkers worden door ons begeleid en opgeleid zodat zij de Cloud infrastructuur in de toekomst kunnen onderhouden en beheren.
  • De organisatie kan snel gebruik maken van de Cloud dienst aan de hand van procesbeschrijving  en een goede interne communicatie.
  • Een advies voor follow-up hoe je nieuw ontwikkelde diensten snel en eenvoudig in productie kan brengen.
Hans Jaspers Technologist Managed Services

Meer weten? Neem contact met ons op!

Kennis is de sleutel voor ons bestaan. Deze kennis zetten we in voor disruptieve innovatie en om organisaties te veranderen. Ben jij klaar voor verandering?

"*" geeft vereiste velden aan

Je voornaam*
Je achternaam*
Hidden