Traditioneel gezien is support een reactieve manier van dienstverlening. Op het moment dat een probleem optreedt gaat de supportpartij aan de gang om dit probleem te verhelpen. Wij geloven echter in de eeuwenoude visie “voorkomen is beter dan genezen”. Daarom hebben wij voor de dienstverlening van ITQ Support Service nagedacht hoe support op een proactieve manier vorm gegeven kan worden. Het gedachtegoed daarachter is dat het verbeteren van de kwaliteit van de infrastructuur minder problemen zal hebben op een later moment. Het doel van ITQ Support Service is om zich met deze proactieve dienstverlening te onderscheiden als een partner voor de toekomst.  

De proactieve diensten van ITQ Support service bestaan onder andere uit: 

  1. Jaarlijkse HealthChecks 
  2. Monitoring  
  3. Update Service 

Jaarlijkse HealthChecks 

ITQ Support Services voert minimaal jaarlijks een HealthCheck op jouw infrastructuur. Tijdens een HealthCheck wordt gecontroleerd wat de gezondheid van de geïnstalleerde en geconfigureerde onderdelen zijn. De status quo wordt vergeleken met bijvoorbeeld best practices en nieuwe inzichten. Uit de HealthCheck komt een rapport met daarin een overzicht van bevindingen en adviezen om deze te verhelpen. Op basis daarvan kan een plan worden gemaakt om de gezondheid van de infrastructuur te verbeteren.  

Monitoring 

De optionele Monitoring service helpt je problemen te voorkomen voordat ze zich voordoen. ITQ gaat hierbij proactief op zoek naar issues in de infrastructuur. Wordt er een (toekomstig) probleem aangetroffen dan wordt er een ticket aangemaakt in het systeem en wordt deze verholpen. Dit voorkomt dat verkeerd geïnstalleerde componenten of misconfiguraties op een later tijdstip voor problemen kunnen zorgen. Op deze manier ben je verstoringen één stap voor en worden ze aangepakt nog voordat ze verstorend kunnen werken. 

Update Service 

Als je plannen hebt om componenten van de infrastructuur te voorzien van een major update, is het storend als achteraf blijkt dat er compatibiliteitsproblemen ontstaan. Via de Update Service van ITQ Support, maken we het mogelijk om te voren zicht te hebben op de potentiele impact van de update. Aan de hand van dit onderzoek volgt een rapportage met bevindingen. Op basis van de bevindingen geven wij een advies. Zo is het mogelijk om te updaten zonder dat er achteraf problemen ontstaan. 

Benieuwd hoe wij jouw infrastructuur proactief gezonder kunnen maken? Wij vinden het leuk om langs te komen voor een gesprek: Neem vooral <a href=”mailto:[email protected]”>contact</a> met ons op! 

Sjoerd Versteeg Account Manager

Neem contact met ons op!

Kennis is de sleutel voor ons bestaan. Deze kennis zetten we in voor disruptieve innovatie en om organisaties te veranderen. Ben jij klaar voor verandering?

"*" geeft vereiste velden aan

Je voornaam*
Je achternaam*
Hidden