Het VDI project dat een team van ITQ-consultants uitvoerde bij een grote verzekeringsmaatschappij in het derde en vierde kwartaal van 2011 is met succes afgerond binnen alle mogelijke grenzen van tijd, materiaal en budget. Op basis van VMware View 4.6 van VMware is een Virtuele Desktop Infrastructuur (VDI) neergezet die geschikt is voor 1.000 gelijktijdige werkstations. Het betrof een volledig project: design, installatie en configuratie van VMware View alsmede het projectmanagement hiervan en tevens de bouw van de virtuele images en het in beheer nemen (inclusief training en opleidingen voor de beheerders) van de View-omgeving.

Bertwin Oudenampsen

Author Bertwin

I believe a strong and co-operative projectteam can realise everything. A good project manager challenges people to excel and provides them with the tools to do so. My involvement and broad interest in IT make me contribute to various projects. I use my knowledge of IT to make realistic plans and goals with the end result always in mind.

More posts by Bertwin
10 January 2012