Tijdens dit project was één van de projectmanagers van ITQ verantwoordelijk voor alle infrastructuur onderdelen in een outsourcingproject. Het ging hier om een bedrijfsapplicatie die in Adabas Natural is geschreven. Zo moest een veilige verbinding opgezet worden tussen de offshore leverancier en de opdrachtgever, inclusief de juiste autorisatieprofielen.

Bertwin Oudenampsen

Author Bertwin

I believe a strong and co-operative projectteam can realise everything. A good project manager challenges people to excel and provides them with the tools to do so. My involvement and broad interest in IT make me contribute to various projects. I use my knowledge of IT to make realistic plans and goals with the end result always in mind.

More posts by Bertwin
10 July 2013