In 2011 schreef Marc Andreessen in zijn essay “Why Software Is Eating The World” al over de impact van software. Een Harvard Business Review artikel van juli 2017 stelt dat 52% van de Fortune 500 bedrijven sinds 2000 inderdaad verdwenen is door digitale disruptie. Maar wat is het onderscheidend vermogen van digitale organisaties? Wat is de essentie? Dat is het vermogen om snel in te kunnen spelen op veranderingen in de omgeving, ofwel wendbaarheid.

Traditionele applicaties
Een traditioneel applicatie landschap kan lastig meebewegen met de organisatie en beperkt daarmee de wendbaarheid. “Cloud-native” applicaties bieden snelheid, flexibiliteit en schaalbaarheid door gebruik te maken van cloud technologieën. Microservices kunnen zelfstandig schalen, zijn zelfhelend en volledig ontkoppeld van de infrastructuur dankzij container technologie. De transformatie naar zo’n cloud-native landschap is echter ingrijpend. Per applicatie zal bekeken moeten worden of het mogelijk en zinvol is om deze te transformeren. De meeste organisaties zullen daarom voorlopig ook nog te maken hebben met traditionele applicaties.

 

Hybrid Cloud technologie
Betekent dit dat er altijd een achterstand is op ‘cloud-native’ organisaties? Gelukkig kan wendbaarheid niet alleen vanuit de applicatie, maar ook vanuit de onderliggende infrastructuur worden geboden door hybrid cloud technologie zoals VMware Cloud on AWS (VMC) in te zetten. Met VMC kunt u een VMware Software-Defined Data Center (SDDC) als dienst afnemen vanuit de AWS cloud. VMC biedt de mogelijkheid om te integreren met alle AWS cloud diensten. Door de starre infrastructuur steeds verder af te breken en nieuwe, flexibele cloud diensten te introduceren kan het traditionele IT landschap gemoderniseerd worden zonder dat er ingrijpende aanpassingen aan de applicaties nodig zijn.


Gratis Proof of Concept met ITQ
ITQ is de specialist in de Benelux op het gebied van digitale transformatie en biedt professional services en consultancy op het gebied van cloud-, data center-, werkplek-, applicatie- en organisatietransformaties. In samenwerking met VMware biedt ITQ geheel gratis een proof of concept van ongeveer twee weken aan, waarin uw use cases gevalideerd worden. Kijk op https://itq.eu/vmc voor meer informatie.